@

@

||Top page | Profile | Research| Teaching| Laboratory information||

@

Ph.D students
 • Rong Wang (joint supervision)
 • Busalire Onesmus Emeka (join supervision)
 • 12 new students are going to join the list from Oct. 1st, 2020
M.Sc students
 • Hongning Miao
 • Runzhou Yang

Visiting research fellows and students
Dr. Cong Tian, Hosei University HIF fellow, Xidian University, Xi'an, China (2010~2011)

Dr. Richard Lai, JSPS Fellow, La Trobe University, Melbourne, Australia (2010~2011)

Fadhilah Rosdi, Visiting Researcher, University of Malaya, Malaysia (2011)

Toshinori Hayashi, Nippon Signal Co. Ltd., Japan (2008~2009)

Arraud Fleurentdidier Messaoudi (Exchange student from France, 2008~2009)

Gregoire Delannoy (Exchange student from France, 2008~2009)

Former Ph.D and M.Sc students
 • Dr.Yuting Chen, Software School, Shanghai Jiaotong University, China
 • Dr. Fumiko Nagoya, College of Commerce, Nihon university, Tokyo, Japan
 • Dr. Weikai Miao, Software School, East China Normal University, Shanghai, China
 • Dr. Xi Wang, School of Computer Science and Engineering, Shanghai University, China
 • Dr. Mo Li, Zhongxin Bank, Shanghai, China
 • Abdul Rahman Mat
 • Azma Abdullah
 • Fauziah Zainuddin
 • Nobuhiko Kawasaki
 • Takeshi Shimizu
 • Koichiro Kimura 
 • Weichen Cai
 • Cencen Li
 • Ji Li
 • Weihang Zhang
 • Jinghua Zhang
 • Shenghua Zhu
 • Ye Yan
 • Sushan Fu
 • Siyuan Li
 • Shun Iketani
 • Bing Liang
 • Xiongwen Luo
 • Yufei Yin
 • Shingo Fukuoka
 • Hayato Ikeda
 • Yu Chen
 • Pan Zhao
 • Yuya Suzuki
 • Takumi Amitani
 • Shiori Araki
 • Qin Xu
 • Kentai Sukai