LEX COLONIAE GENETIVAE IULIAE S. URSONENSIS.

 

  L.URS.61

 .. CUI QUIS ITA MANUM INICERE IUSSUS ERIT, IUDICATI IURE

 MANUS INIECTIO ESTO ITQUE EI SINE FRAUDE SUA FACERE LICETO.

 VINDEX ARBITRATU IIVIRI QUIVE IURE DICUNDO PRAERIT LOCUPLES ESTO.

 NI VINDICEM DABIT IUDICATUMVE FACIET, SECUM DUCITO. IURE CIVILI

 VINCTUM HABETO. SI QUIS IN EO VIM FACIET, AST EIUS VINCITUR,

 DUPLI DAMNAS ESTO COLONISQUE EIUS COLONIAE HS CCICC CCICC DARE

 DAMNAS ESTO, EIUSQUE PECUNIAE CUI VOLET PETITIO, IIVIRO QUIVE

 IURE DICUNDO PRAERIT EXACTIO IUDICATIOQUE ESTO.

 

  L.URS.62

 IIVIRI QUICUMQUE ERUNT, IIS IIVIRIS IN EOS SINGULOS

 LICTORES BINOS, ACCENSOS SINGULOS, SCRIBAS BINOS, VIATORES BINOS,

 LIBRARIUM, PRAECONEM, HARUSPICEM, TIBICINEM HABERE IUS

 POTESTASQUE ESTO. QUIQUE IN EA COLONIA AEDILES ERUNT, IIS

 AEDILIBUS IN EOS AEDILES SINGULOS SCRIBAS SINGULOS, PUBLICOS CUM

 CINCTO LIMO IIII, PRAECONEM, HARUSPICEM, TIBICINEM HABERE IUS

 POTESTASQUE ESTO. EX EO NUMERO, QUI EIUS COLONIAE COLONI ERUNT,

 HABETO. IISQUE IIVIRIS AEDILIBUSQUE, DUM EUM MAGISTRATUM

 HABEBUNT, TOGAS PRAETEXTAS, FUNALIA, CEREOS HABERE IUS

 POTESTASQUE ESTO. QUOS QUISQUE EORUM ITA SCRIBAS LICTORES

 ACCENSOS VIATOREM TIBICINEM HARUSPICEM PRAECONEM HABEBIT, IIS

 OMNIBUS EO ANNO, QUO ANNO QUISQUE EORUM APPAREBIT, MILITIAE

 VACATIO ESTO, NEVE QUIS EUM EO ANNO, QUO MAGISTRATIBUS APPAREBIT,

 INVITUM MILITEM FACITO NEVE FIERI IUBETO NEVE EUM COGITO NEVE IUS

 IURANDUM ADIGITO NEVE ADIGI IUBETO NEVE SACRAMENTO ROGATO NEVE

 ROGARI IUBETO, NISI TUMULTUS ITALICI GALLICIVE CAUSA. EISQUE

 MERCES IN EOS SINGULOS, QUI IIVIRIS APPAREBUNT, TANTA ESTO: IN

 SCRIBAS SINGULOS HS CIC CC, IN ACCENSOS SINGULOS HS DCC, IN

 LICTORES SINGULOS HS DC, IN VIATORES SINGULOS HS CCCC, IN LIBRARIOS

 SINGULOS HS CCC, IN HARUSPICES SINGULOS HS D, PRAECONI HS CCC,

 QUI AEDILIBUS APPAREBUNT: IN SCRIBAS SINGULOS HS DCCC, IN

 HARUSPICES SINGULOS HS C, IN TIBICINES SINGULOS HS CCC, IN

 PRAECONES SINGULOS HS CCC. IIS SINE FRAUDE SUA CAPERE* LICETO.

 

  L.URS.63

 IIVIRI, QUI PRIMI AD PR. K. IANUAR. MAGISTRATUM HABEBUNT,

 APPARITORES TOTIDEM HABENTO QUOT SINGULIS APPARITORES EX HAC LEGE

 HABERE LICET. IISQUE APPARITORIBUS MERCES TANTA ESTO, QUANTAM

 ESSE OPORTERET, SI PARTEM IIII ANNI APPARUISSENT, UT PRO

 PORTIONE, QUAM DIU APPARUISSINT, MERCEDEM PRO EO CAPERENT*, ITQUE

 IIS SINE FRAUDE SUA CAPERE LICETO.

 

  L.URS.64

 IIVIRI QUICUMQUE POST COLONIAM DEDUCTAM ERUNT, II IN

 DIEBUS X PROXIMIS*, QUIBUS EUM MAGISTRATUM GERERE COEPERINT, AT

 DECURIONES REFERUNTO, CUM NON MINUS DUAE PARTES ADERINT, QUOS ET

 QUOT DIES FESTOS ESSE ET QUAE SACRA FIERI PUBLICE PLACEAT ET QUOS

 EA SACRA FACERE PLACEAT. QUOT EX IS* REBUS DECURIONUM MAIOR PARS,

 QUI TUM ADERUNT, DECREVERINT STATUERINT, IT IUS RATUMQUE ESTO,

 EAQUE SACRA EIQUE DIES FESTI IN EA COLONIA SUNTO.

 

  L.URS.65

 QUAE PECUNIA POENAE NOMINE OB VECTIGALIA, QUAE COLONIAE

 GENETIVAE IULIAE ERUNT, IN PUBLICUM REDACTA ERIT, EAM PECUNIAM NE

 QUIS EROGARE NEVE CUI DARE NEVE ATTRIBUERE POTESTATEM HABETO NISI

 AT EA SACRA, QUAE IN COLONIA ALIOVE QUO LOCO COLONORUM NOMINE

 FIANT, NEVE QUIS ALITER EAM PECUNIAM SINE FRAUDE SUA CAPITO*, NEVE

 QUIS DE EA PECUNIA AD DECURIONES REFERUNDI NEVE QUIS DE EA

 PECUNIA SENTENTIAM DICENDI IUS POTESTATEMQUE HABETO. EAMQUE

 PECUNIAM AD EA SACRA, QUAE IN EA COLONIA ALIOVE QUO LOCO

 COLONORUM NOMINE FIENT, IIVIRI SINE FRAUDE SUA DATO ATTRIBUITO

 ITQUE EI FACERE IUS POTESTASQUE ESTO. EIQUE CUI EA PECUNIA

 DABITUR SINE FRAUDE SUA CAPERE* LICETO.

 

  L.URS.66

 QUOS PONTIFICES QUOSQUE AUGURES G. CAESAR, QUIVE IUSSU EIUS

 COLONIAM DEDUXERIT, FECERIT EX COLONIA GENETIVA, EI PONTIFICES

 EIQUE AUGURES COLONIAE GENETIVAE IULIAE SUNTO, EIQUE PONTIFICES

 AUGURESQUE IN PONTIFICUM AUGURUM CONLEGIO IN EA COLONIA SUNTO,

 ITA UTI QUI OPTIMA LEGE OPTUMO IURE IN QUAQUE COLONIA PONTIFICES

 AUGURES SUNT ERUNT. IISQUE PONTIFICIBUS AUGURIBUSQUE, QUI IN

 QUOQUE EORUM COLLEGIO ERUNT, LIBERISQUE EORUM MILITIAE MUNERISQUE

 PUBLICI VACATIO SACRO SANCTIUS ESTO UTI PONTIFICI ROMANO EST

 ERIT, AERAQUE MILITARIA EA OMNIA MERITA SUNTO. DE AUSPICIIS

 QUAEQUE AD EAS RES PERTINEBUNT AUGURUM IURIS DICTIO IUDICATIO

 ESTO. EISQUE PONTIFICIBUS AUGURIBUSQUE LUDIS, QUOT PUBLICE

 MAGISTRATUS FACIENT, ET CUM EI PONTIFICES AUGURES SACRA PUBLICA

 COLONIAE GENETIVAE IULIAE FACIENT, TOGAS PRAETEXTAS HABENDI IUS

 POTESTASQUE ESTO, EISQUE PONTIFICIBUS AUGURIBUS QUE LUDOS

 GLADIATORESQUE INTER DECURIONES SPECTARE IUS POTESTASQUE ESTO.

 

  L.URS.67

 QUICUMQUE PONTIFICES QUIQUE AUGURES COLONIAE GENETIVAE

 IULIAE POST HANC LEGEM DATAM IN CONLEGIUM PONTIFICUM AUGURUMQUE

 IN DEMORTUI DAMNATIVE LOCO HAC LEGE LECTUS COOPTATUSVE ERIT, IS

 PONTIFEX AUGURQUE IN COLONIA IULIA IN CONLEGIUM PONTIFEX AUGURQUE

 ESTO, ITA UTI QUI OPTUMA LEGE IN QUAQUE COLONIA PONTIFICES

 AUGURESQUE SUNT ERUNT. NEVE QUIS QUEM IN CONLEGIUM PONTIFICUM

 CAPITO* SUBLEGITO COOPTATO NISI TUNC CUM MINUS TRIBUS PONTIFICIBUS

 EX IIS, QUI COLONIAE GENETIVAE SUNT, ERUNT. NEVE QUIS QUEM IN

 CONLEGIUM AUGURUM SUBLEGITO COOPTATO NISI TUM CUM MINUS TRIBUS

 AUGURIBUS EX EIS, QUI COLONIAE GENETIVAE IULIAE SUNT, ERUNT.

 

  L.URS.68

 IIVIRI PRAEFECTUSVE COMITIA PONTIFICUM AUGURUMQUE, QUOS

 HAC LEGE FACERE OPORTEBIT, ITA HABETO, PRODICITO, ITA UTI IIVIRUM

 CREARE FACERE SUFFICERE HAC LEGE OPORTEBIT.

 

  L.URS.69

 IIVIRI QUI POST COLONIAM DEDUCTAM PRIMI ERUNT, II* IN SUO

 MAGISTRATU ET QUICUMQUE IIVIRI IN COLONIA IULIA ERUNT, II IN

 DIEBUS LX PROXIMIS*, QUIBUS EUM MAGISTRATUM GERERE COEPERINT, AD

 DECURIONES REFERUNTO, CUM NON MINUS XX ADERUNT, UTI REDEMPTORI

 REDEMPTORIBUSQUE, QUI EA REDEMPTA HABEBUNT QUAE AD SACRA RESQUE

 DIVINAS OPUS ERUNT, PECUNIA EX LEGE LOCATIONIS ADTRIBUATUR

 SOLVATURQUE. NEVE QUISQUAM REM ALIAM AT DECURIONES REFERUNTO NEVE

 QUOT DECURIONUM DECRETUM FACIUNTO ANTEQUAM IS* REDEMPTORIBUS

 PECUNIA EX LEGE LOCATIONIS ATTRIBUATUR SOLVATURVE DECURIONUM

 DECRETO, DUM NE MINUS XXX ATSINT, CUM EA RES CONSULATUR. QUOT ITA

 DECREVERINT, EI IIVIRI REDEMPTORI REDEMPTORIBUS ATTRIBUENDUM

 SOLVENDUMQUE CURATO, DUM NE EX EA PECUNIA SOLVANT ADTRIBUANT,

 QUAM PECUNIAM EX HAC LEGE AD EA SACRA, QUAE IN COLONIA ALIOVE QUO

 LOCO PUBLICE FIANT, DARI ADTRIBUI OPORTEBIT.

 

  L.URS.70

 IIVIRI QUICUMQUE ERUNT EI PRAETER EOS, QUI PRIMI POST HANC

 LEGEM FACTI ERUNT, EI IN SUO MAGISTRATU MUNUS LUDOSVE SCAENICOS

 IOVI IUNONI MINERVAE DEIS DEABUSQUE QUADRIDUOM MAIORE PARTE DIEI,

 QUOT EIUS FIERI POTERIT, ARBITRATU DECURIONUM FACIUNTO INQUE EIS

 LUDIS EOQUE MUNERE UNUSQUISQUE EORUM DE SUA PECUNIA NE MINUS HS _

 _ CONSUMITO ET EX PECUNIA PUBLICA IN SINGULOS IIVIROS DUM TAXAT

 HS _ _ SUMERE CONSUMERE LICETO, ITQUE IS* SINE FRAUDE SUA FACERE

 LICETO, DUM NE QUIS EX EA PECUNIA SUMAT NEVE ADTRIBUTIONEM

 FACIAT, QUAM PECUNIAM HAC LEGE AD EA SACRA, QUAE IN COLONIA

 ALIOVE QUO LOCO PUBLICE FIENT, DARI ADTRIBUI OPORTEBIT.

 

  L.URS.71

 AEDILES QUICUMQUE ERUNT IN SUO MAGISTRATU MUNUS LUDOS

 SCAENICOS IOVI IUNONI MINERVAE TRIDUOM MAIORE PARTE DIEI, QUOT

 EIUS FIERI POTERIT, ET UNUM DIEM IN CIRCO AUT IN FORO VENERI

 FACIUNTO, INQUE EIS LUDIS EOQUE MUNERE UNUSQUISQUE EORUM DE SUA

 PECUNIA NE MINUS HS _ _ CONSUMITO DEVE PUBLICO IN SINGULOS

 AEDILES HS _ SUMERE LICETO, EAMQUE PECUNIAM IIVIR PRAEFECTUSVE

 DANDAM ADTRIBUENDAM CURANTO ITQUE IIS SINE FRAUDE SUA CAPERE

 LICETO.

 

  L.URS.72

 QUOTCUMQUE PECUNIAE STIPIS NOMINE IN AEDIS SACRAS DATUM

 INLATUM ERIT, QUOT EIUS PECUNIAE EIS SACRIS SUPERFUERIT, QUAE

 SACRA, UTI HAC LEGE DATA OPORTEBIT, EI DEO DEAEVE, CUIUS EA AEDES

 ERIT, FACTA FUERINT, NE QUIS FACITO NEVE CURATO NEVE INTERCEDITO,

 QUO MINUS IN EA AEDE CONSUMATUR, AD QUAM AEDEM EA PECUNIA STIPIS

 NOMINE DATA CONLATA ERIT, NEVE QUIS EAM PECUNIAM ALIO CONSUMITO

 NEVE QUIS FACITO, QUO MAGIS IN ALIA RE CONSUMATUR.

 

  L.URS.73

 NE QUIS INTRA FINES OPPIDI COLONIAEVE, QUA ARATRO

 CIRCUMDUCTUM ERIT, HOMINEM MORTUOM INFERTO NEVE IBI HUMATO NEVE

 URITO NEVE HOMINIS MORTUI MONIMENTUM AEDIFICATO. SI QUIS ADVERSUS

 EA FECERIT, IS COLONIS COLONIAE GENETIVAE IULIAE HS ICC DARE

 DAMNAS ESTO, EIUSQUE PECUNIAE CUI VOLET PETITIO PERSECUTIO

 EXACTIOQUE ESTO. ITQUE QUOT INAEDIFICATUM ERIT IIVIR AEDILISVE

 DIMOLIENDUM CURANTO. SI ADVERSUS EA MORTUUS INLATUS POSITUSVE

 ERIT, EXPIANTO UTI OPORTEBIT.

 

  L.URS.74

 NE QUIS USTRINAM NOVAM, UBI HOMO MORTUUS COMBUSTUS NON

 ERIT, PROPIUS OPPIDUM PASSUS D FACITO. QUI ADVERSUS EA FECERIT,

 HS ICC COLONIS COLONIAE GENETIVAE IULIAE DARE DAMNAS ESTO,

 EIUSQUE PECUNIAE CUI VOLET PETITIO PERSECUTIOQUE EX HAC LEGE

 ESTO.

 

  L.URS.75

 NE QUIS IN OPPIDO COLONIAE IULIAE AEDIFICIUM DETEGITO NEVE

 DEMOLITO NEVE DISTURBATO, NISI SI PRAEDES IIVIRUM ARBITRATU

 DEDERIT SE REDAEDIFICATURUM, AUT NISI DECURIONES DECREVERINT, DUM

 NE MINUS L ADSINT, CUM EA RES CONSULATUR. SI QUIS ADVERSUS EA

 FECERIT, QUANTI EA RES ERIT, TANTAM PECUNIAM COLONIS COLONIAE

 GENETIVAE IULIAE DARE DAMNAS ESTO, EIUSQUE PECUNIAE QUI VOLET

 PETITIO PERSECUTIOQUE EX HAC LEGE ESTO.

 

  L.URS.76

 FIGLINAS TEGLARIAS MAIORES TEGULARUM CCC TEGULARIUMQUE IN

 OPPIDO COLONIAE IULIAE NE QUIS HABETO. QUI HABUERIT IT AEDIFICIUM

 ISQUE LOCUS PUBLICUS COLONIAE IULIAE ESTO, EIUSQUE AEDIFICII

 QUICUMQUE IN COLONIA GENETIVA IULIA IURE DICUNDO PRAERIT, SINE

 DOLO MALO EAM PECUNIAM IN PUBLICUM REDIGITO.

 

  L.URS.77

 SI QUIS VIAS FOSSAS CLOACAS IIVIR AEDILISVE PUBLICE

 FACERE INMITTERE COMMUTARE AEDIFICARE MUNIRE INTRA EOS FINES, QUI

 COLONIAE IULIAE ERUNT, VOLET, QUOT EIUS SINE INIURIA PRIVATORUM

 FIET, IT IS FACERE LICETO.

 

  L.URS.78

 QUAE VIAE PUBLICAE ITINERAVE PUBLICA SUNT FUERUNT INTRA

 EOS FINES, QUI COLONIAE DATI ERUNT, QUICUMQUE LIMITES QUAEQUE

 VIAE QUAEQUE ITINERA PER EOS AGROS SUNT ERUNT FUERUNTVE, EAE VIAE

 EIQUE LIMITES EAQUE ITINERA PUBLICA SUNTO.

 

  L.URS.79

 QUI FLUVI RIVI FONTES LACUS AQUAE STAGNA PALUDES SUNT IN

 AGRO, QUI COLONIS HUIUSCE COLONIAE DIVISUS ERIT, AD EOS RIVOS

 FONTES LACUS AQUASQUE STAGNA PALUDES ITUS ACTUS ADQUAE HAUSTUS

 IIS ITEM ESTO, QUI EUM AGRUM HABEBUNT POSSIDEBUNT, UTI IIS FUIT,

 QUI EUM AGRUM HABUERUNT POSSEDERUNT. ITEMQUE IIS, QUI EUM AGRUM

 HABENT POSSIDENT HABEBUNT POSSIDEBUNT, ITINERIS AQUARUM LEX

 IUSQUE ESTO.

 

  L.URS.80

 QUOT CUIQUE NEGOTII PUBLICE IN COLONIA DE DECURIONUM

 SENTENTIA DATUM ERIT, IS CUI NEGOTIUM DATUM ERIT EIUS REI

 RATIONEM DECURIONIBUS REDDITO REFERTO QUE IN DIEBUS CL PROXIMIS*

 QUIBUS IT NEGOTIUM CONFECERIT QUIBUSVE IT NEGOTIUM GERERE

 DESIERIT, QUOT EIUS FIERI POTERIT SINE DOLO MALO.

 

  L.URS.81

 QUICUMQUE IIVIRI AEDILESVE COLONIAE IULIAE ERUNT, II

 SCRIBIS SUIS, QUI PECUNIAM PUBLICAM COLONORUMQUE RATIONES

 SCRIPTURUS ERIT, ANTEQUAM TABULAS PUBLICAS SCRIBET TRACTETVE IN

 CONTIONE PALAM LUCI NUNDINIS IN FORUM IUS IURANDUM ADIGITO PER

 IOVEM DEOSQUE PENATES SESE PECUNIAM PUBLICAM EIUS COLONIAE

 CONCUSTODITURUM RATIONESQUE VERAS HABITURUM ESSE, UTI QUOD RECTE

 FACTUM ESSE VOLET SINE DOLO MALO, NEQUE SE FRAUDEM PER LITTERAS

 FACTURUM ESSE SCIENTEM DOLO MALO. UTI QUISQUE SCRIBA ITA

 IURAVERIT, IN TABULAS PUBLICAS REFERATUR FACITO. QUI ITA NON

 IURAVERIT, IS TABULAS PUBLICAS NE SCRIBITO NEVE AES APPARITORIUM

 MERCEDEMQUE OB EAM REM CAPITP*. QUI IUS IURANDUM NON ADEGERIT, EI

 HS ICC MULTA ESTO, EIUSQUE PECUNIAE CUI VOLET PETITIO

 PERSECUTIOQUE EX HAC LEGE ESTO.

 

  L.URS.82

 QUI AGRI QUAEQUE SILVAE QUAEQUE AEDIFICIA COLONIS

 COLONIAE GENETIVAE IULIAE QUIBUS PUBLICE UTANTUR, DATA ADTRIBUTA

 ERUNT, NE QUIS EOS AGROS NEVE EAS SILVAS VENDITO NEVE LOCATO

 LONGIUS QUAM IN QUINQUENNIUM, NEVE AD DECURIONES REFERTO NEVE

 DECURIONUM CONSULTUM FACITO, QUO EI AGRI EAEVE SILVAE VENEANT

 ALITERVE LOCENTUR. NEVE IS VENIERINT, ITCIRCO MINUS COLONIAE

 GENETIVAE IULIAE SUNTO. QUIQUE IIS REBUS FRUCTUS ERIT, QUOT SE

 EMISSE DICAT, IS IN IUGA SINGULA INQUE ANNOS SINGULOS HS C

 COLONIS COLONIAE GENETIVAE IULIAE DARE DAMNAS ESTO, EIUSQUE

 PECUNIAE QUI VOLET PETITIO PERSECUTIOQUE EX HAC LEGE ESTO.

 ..............

 

  L.URS.91

 SI QUIS EX HAC LEGE DECURIO AUGUR PONTIFEX COLONIAE

 GENETIVAE IULIAE CREATUSVE ERIT, TUM QUICUMQUE DECURIO AUGUR

 PONTIFEX HUIUSQUE COLONIAE DOMICILIUM IN EA COLONIA OPPIDO

 PROPIUSVE IT OPPIDUM PASSUS _ NON HABEBIT ANNIS V PROXIMIS*, UNDE

 PIGNUS EIUS QUOT SATIS SIT CAPI POSSIT, IS IN EA COLONIA AUGUR

 PONTIFEX DECURIO NE ESTO QUIQUE IIVIRI IN EA COLONIA ERUNT, EIUS

 NOMEN DE DECURIONIBUS SACERDOTIBUSQUE DE TABULIS PUBLICIS

 EXIMENDUM CURANTO, UTI QUOD RECTE FACTUM ESSE VOLET, IDQUE EOS

 IIVIROS SINE FRAUDE SUA FACERE LICETO.

 

  L.URS.92

 IIVIRI QUICUMQUE IN EA COLONIA MAGISTRATUM HABEBUNT, EI DE

 LEGATIONIBUS PUBLICE MITTENDIS AD DECURIONES REFERUNTO, CUM MAIOR

 PARS DECURIONUM EIUS COLONIAE ADERIT, QUOTQUE DE HIS REBUS MAIOR

 PARS EORUM QUI TUM ADERUNT CONSTITUERIT, IT IUS RATUMQUE ESTO.

 QUAMQUE LEGATIONEM EX HAC LEGE EXVE DECURIONUM DECRETO, QUOT EX

 HAC LEGE FACTUM ERIT, OBIRE OPORTUERIT NEQUE OBIERIT QUI LECTUS

 ERIT, IS PRO SE VICARIUM EX EO ORDINE, UTI HAC LEGE DECURIONUMVE

 DECRETO DARI OPORTET, DATO. NI ITA DEDERIT, IN RES SINGULAS,

 QUOTIENS ITA NON FECERIT, HS CCICC COLONIS HUIUSQUE COLONIAE DARE

 DAMNAS ESTO, EIUSQUE PECUNIAE CUI VOLET PETITIO PERSECUTIOQUE

 ESTO.

 

  L.URS.93

 QUICUMQUE IIVIR POST COLONIAM DEDUCTAM FACTUS CREATUSVE

 ERIT QUIVE PRAEFECTUS QUI AB IIVIRO E LEGE HUIUS COLONIAE

 RELICTUS ERIT, IS DE LOCO PUBLICO NEVE PRO LOCO PUBLICO NEVE AB

 REDEMPTORE MANCIPE PRAEDEVE DONUM MUNUS MERCEDEM ALIUTVE QUID

 CAPITO* NEVE ACCIPITO NEVE FACITO, QUO QUID EX EA RE AT SE

 SUORUMVE QUEM PERVENIAT. QUI ADVERSUS* EA FECERIT, IS HS CCICC

 CCICC COLONIS COLONIAE GENETIVAE IULIAE DARE DAMNAS ESTO, EIUSQUE

 PECUNIAE CUI VOLET PETITIO PERSECUTIOQUE ESTO.

 

  L.URS.94

 NE QUIS IN HAC COLONIA IUS DICITO NEVE CUIUS IN EA

 COLONIA IURIS DICTIO ESTO NISI IIVIRI AUT QUEM IIVIR PRAEFECTUM

 RELIQUERIT AUT AEDILIS, UTI HAC LEGE OPORTEBIT. NEVE QUIS PRO EO

 IMPERIO POTESTATEVE FACITO, QUO QUIS IN EA COLONIA IUS DICAT,

 NISI QUEM EX HAC LEGE DICERE OPORTEBIT.

 

  L.URS.95

 QUI RECIPERATORES DATI ERUNT, SI EO DIE QUO IUSSI ERUNT NON

 IUDICABUNT, IIVIR PRAEFECTUSVE UBI EA RES AGITUR EOS

 RECIPERATORES EUMQUE CUIUS RES AGITUR ADESSE IUBETO DIEMQUE

 CERTUM DICITO, QUO DIE ATSINT, USQUE ATEO, DUM EA RES IUDICATA

 ERIT, FACITOQUE, UTI EA RES IN DIEBUS XX PROXIMIS*, QUIBUS DE EA

 RE RECIPERATORES DATI IUSSIVE ERUNT IUDICARE, IUDICETUR, UTI QUOD

 RECTE FACTUM ESSE VOLET. TESTIBUSQUE IN EAM REM PUBLICE DUM TAXAT

 HOMINIBUS XX, QUI COLONI INCOLAEVE ERUNT, QUIBUS IS QUI REM

 QUAERET VOLET, DENUNTIETUR FACITO. QUIBUSQUE ITA TESTIMONIUM

 DENUNTIATUM ERIT QUIQUE IN TESTIMONIO DICENDO NOMINATI ERUNT,

 CURATO UTI AT IT IUDICIUM ATSINT. TESTIMONIUMQUE SI QUIS QUIT

 EARUM RERUM QUAE RES TUM AGETUR, SCIET AUT AUDIERIT, IURATUS

 DICAT FACITO, UTI QUOD RECTE FACTUM ESSE VOLET, DUM NE OMNINO

 AMPLIUS HOMINES XX IN IUDICIA SINGULA TESTIMONIUM DICERE

 COGANTUR. NEVE QUEM INVITUM TESTIMONIUM DICERE COGITO, CUI EI,

 CUIA RES TUM AGETUR, GENER SOCER, VITRICUS PRIVIGNUS, PATRONUS

 LIBERTUS, CONSOBRINUS SIT PROPIUSVE EUM EA COGNATIONE

 ATFINITATEVE CONTINGAT. SI IIVIR PRAEFECTUSVE QUI EA RE COLONIS

 PETET, NON ADERIT OB EAM REM, QUOT EI MORBUS SONTICUS,

 VADIMONIUM, IUDICIUM, SACRIFICIUM, FUNUS FAMILIARE FERIAEVE

 DENICALES ERUNT, QUO MINUS ADESSE POSSIT SIVE IS PROPTER

 MAGISTRATUS POTESTATEMVE POPULI ROMANI MINUS ATESSE POTERIT: QUO

 MAGIS EO ABSENTE DE EO CUI IS NEGOTIUM FACESSET RECIPERATORES

 SORTIANTUR REICIANTUR RES IUDICETUR, EX HAC LEGE NIHILUM ROGATUR.

 SI PRIVATUS PETET ET IS, CUM DE EA RE IUDICIUM FIERI OPORTEBIT,

 NON ADERIT NEQUE ARBITRATU IIVIRI PRAEFECTIVE UBI EA RES AGETUR

 EXCUSABITUR EI HARUM QUAM CAUSAM ESSE, QUO MINUS ATESSE POSSIT,

 MORBUM SONTICUM, VADIMONIUM, IUDICIUM, SACRIFICIUM, FUNUS

 FAMILIARE, FERIAS DENICALES EUMVE PROPTER MAGISTRATUS

 POTESTATEMVE POPULI ROMANI ATESSE NON POSSE: POST EI EARUM RERUM,

 QUARUM HAC LEGE QUAESTIO ERIT, ACTIO NE ESTO. DEQUE EA RE SIREMPS

 LEX RESQUE ESTO, QUASI SI NEQUE IUDICES RELECTI NEQUE

 RECIPERATORES IN EAM REM DATI ESSENT.

 

  L.URS.96

 SI QUIS DECURIO EIUS COLONIAE AB IIVIRO PRAEFECTOVE

 POSTULABIT UTI AD DECURIONES REFERATUR, DE PECUNIA PUBLICA DEQUE

 MULTIS POENISQUE DEQUE LOCIS AGRIS AEDIFICIS PUBLICIS QUO FACTO

 QUAERI IUDICARIVE OPORTEAT: TUM IIVIR QUIVE IURE DICUNDO PRAERIT

 DE EA RE PRIMO QUOQUE DIE DECURIONES CONSULITO DECURIONUMQUE

 CONSULTUM FACITO FIAT, CUM NON MINUS MAIOR PARS DECURIONUM ATSIT,

 CUM EA RES CONSULETUR. UTI MAIOR PARS DECURIONUM, QUI TUM ADERINT

 CENSUERINT, ITA IUS RATUMQUE ESTO.

 

  L.URS.97

 NE QUIS IIVIR NEVE QUIS PRO POTESTATE IN EA COLONIA FACITO

 NEVE AD DECURIONES REFERTO NEVE DECURIONUM DECRETUM FACITO FIAT,

 QUO QUIS COLONIS COLONIAE PATRONUS SIT ATOPTETURVE PRAETER EUM,

 CUI COLONIS AGRORUM DANDORUM ATSIGNANDORUM IUS EX LEGE IULIA EST,

 EUMQUE, QUI EAM COLONIAM DEDUXERIT, LIBEROS POSTEROSQUE EORUM,

 NISI DE MAIORIS PARTIS DECURIONUM QUITUM ADERUNT PER TABELLAM

 SENTENTIA, CUM NON MINUS L ADERUNT, CUM EA RES CONSULETUR. QUI

 ADVERSUS* EA FECERIT, HS ICC COLONIS EIUS COLONIAE DARE DAMNAS

 ESTO, EIUSQUE PECUNIAE COLONORUM EIUS COLONIAE CUI VOLET PETITIO

 ESTO.

 

  L.URS.98

 QUAMCUMQUE MUNITIONEM DECURIONES HUIUSCE COLONIAE

 DECREVERINT, SI MAIOR PARS DECURIONUM ATFUERIT, CUM EA RES

 CONSULETUR, EAM MUNITIONEM FIERI LICETO, DUM NE AMPLIUS IN ANNOS

 SINGUIOS IN QUE HOMINES SINGULOS PUBERES OPERAS QUINAS ET IN

 IUMENTA PLAUSTRARIA IUGA SINGULA OPERAS TERNAS DECERNANT. EIQUE

 MUNITIONI AEDILES QUI TUM ERUNT EX DECURIONUM DECRETO PRAESUNTO.

 UTI DECURIONES CENSUERINT, ITA MUNIENDUM CURANTO, DUM NE INVITO

 EIUS OPERA EXIGATUR, QUI MINOR ANNORUM XIIII AUT MAIOR ANNORUM LX

 NATUS ERIT. QUI IN EA COLONIA INTRAVE EIUS COLONIAE FINES

 DOMICILIUM PRAEDIUMVE HABEBIT NEQUE EIUS COLONIAE COLONUS ERIT,

 IS EIDEM MUNITIONI UTI COLONUS PARETO.

 

  L.URS.99

 QUAE AQUAE PUBLICAE IN OPPIDO COLONIAE GENETIVAE

 ADDUCENTUR, IIVIR, QUI TUM ERUNT, AD DECURIONES, CUM DUAE PARTES

 ADERUNT, REFERTO, PER QUOS AGROS AQUAM DUCERE LICEAT. QUA PARS

 MAIOR DECURIONUM, QUI TUM ADERUNT, DUCI DECREVERINT, DUM NE PER

 IT AEDIFICIUM, QUOT NON EIUS REI CAUSA FACTUM SIT, AQUA DUCATUR,

 PER EOS AGROS AQUAM DUCERE IUS POTESTASQUE ESTO, NEVE QUIS

 FACITO, QUO MINUS ITA AQUA DUCATUR.

 

  L.URS.100

 SI QUIS COLONUS AQUAM IN PRIVATUM CADUCAM DUCERE VOLET ISQUE

 AT IIVIRUM ADIERIT POSTULABITQUE, UTI AD DECURIONES REFERAT, TUM

 IS IIVIR, A QUO ITA POSTULATUM ERIT, AD DECURIONES, CUM NON MINUS

 XXXX ADERUNT, REFERTO. SI DECURIONES MAIOR PARS QUI TUM

 ATFUERINT, AQUAM CADUCAM IN PRIVATUM DUCI CENSUERINT, ITA EA AQUA

 UTATUR, QUOT SINE PRIVATI INIURIA FIAT, IUS POTESTASQUE ESTO.

 

  L.URS.101

 QUICUMQUE COMITIA MAGISTRATIBUS CREANDIS SUBROGANDIS HABEBIT,

 IS NE QUEM EIS COMITIS PRO TRIBU ACCIPITO NEVE RENUNTIATO NEVE

 RENUNTIARI IUBETO, QUI IN EARUM QUA CAUSA ERIT, E QUA EUM HAC

 LEGE IN COLONIA DECURIONEM NOMINARI CREARI INVE DECURIONIBUS ESSE

 NON OPORTEAT NON LICEAT.

 

  L.URS.102

 IIVIR QUI HAC LEGE QUAERET IUDICIUMVE EXERCEBIT, QUOD

 IUDICIUM UTI UNO DIE FIAT HAC LEGE PRAESTITUTUM NON EST, NE QUIS

 EORUM ANTE HORAM I NEVE POST HORAM XI DIEI QUAERITO NEVE IUDICIUM

 EXERCETO. ISQUE IIVIR IN SINGULOS ACCUSATORES, QUI EORUM DELATOR

 ERIT, EI HORAS IIII, QUI SUBSCRIPTOR ERIT, HORAS II ACCUSANDI

 POTESTATEM FACITO. SI QUIS ACCUSATOR DE SUO TEMPORE ALTERI

 CONCESSERIT, QUOT EIUS CUIQUE CONCESSUM ERIT, EO AMPLIUS CUI

 CONCESSUM ERIT DICENDI POTESTATEM FACITO. QUI DE SUO TEMPORE

 ALTERI CONCESSERIT, QUOT EIUS CUIQUE CONCESSERIT, EO MINUS EI

 DICENDI POTESTATEM FACITO. QUOT HORAS OMNINO OMNIBUS

 ACCUSATORIBUS IN SINGULAS ACTIONES DICENDI POTESTATEM FIERI

 OPORTEBIT, TOTIDEM HORAS ET ALTERUM TANTUM REO QUIVE PRO EO DICET

 IN SINGULAS ACTIONES DICENDI POTESTATEM FACITO.

 

  L.URS.103

 QUICUMQUE IN COLONIA GENETIVA IIVIR PRAEFECTUSVE IURE

 DICUNDO PRAERIT, EUM COLONOS INCOLASQUE CONTRIBUTOS QUOCUMQUE

 TEMPORE COLONIAE FINIUM DEFENDENDORUM CAUSA ARMATOS EDUCERE

 DECURIONES CENSUERINT, QUOT MAIOR PARS QUI TUM ADERUNT

 DECREVERINT, ID EI SINE FRAUDE SUA FACERE LICETO. EIQUE IIVIRO

 AUT QUEM IIVIR ARMATIS PRAEFECERIT IDEM IUS EADEMQUE ANIMADVERSIO

 ESTO, UTI TRIBUNO MILITUM POPULI ROMANI IN EXERCITU POPULI ROMANI

 EST, ITQUE EI SINE FRAUDE SUA FACERE LICETO IUS POTESTASQUE ESTO,

 DUM IT, QUOT MAIOR PARS DECURIONUM DECREVERIT, QUI TUM ADERUNT,

 FIAT.

 

  L.URS.104

 QUI LIMITES DECUMANIQUE INTRA FINES COLONIAE GENETIVAE

 DEDUCTI FACTI QUE ERUNT, QUAECUMQUE FOSSAE LIMITALES IN EO AGRO

 ERUNT, QUI IUSSU C. CAESARIS DICTATORIS IMPERATORIS ET LEGE

 ANTONIA SENATUSQUE CONSULTIS PLEBIQUE SCITIS AGER DATUS ATSIGNATUS

 ERIT, NE QUIS LIMITES DECUMANOSQUE OPSAEPTOS NEVE QUIT IMMOLITUM

 NEVE QUIT IBI OPSAEPTUM HABETO, NEVE EOS ARATO, NEVE EIS FOSSAS

 OPTURATO NEVE OPSAEPITO, QUO MINUS SUO ITINERE AQUA IRE FLUERE

 POSSIT. SI QUIS ADVERSUS* EA QUIT FECERIT, IS IN RES SINGULAS,

 QUOTIENSCUMQUE FECERIT, HS _ COLONIS COLONIAE GENETIVAE IULIAE

 DARE DAMNAS ESTO, EIUSQUE PECUNIAE CUI VOLET PETITIO

 PERSECUTIOQUE ESTO.

 

  L.URS.105

 SI QUIS QUEM DECURIONUM INDIGNUM LOCI AUT ORDINIS

 DECURIONATUS ESSE DICET, PRAETERQUAM QUOT LIBERTINUS ERIT, ET AB

 IIVIRO POSTULABITUR, UTI DE EA RE IUDICIUM REDDATUR, IIVIR QUO DE

 EA RE IN IUS ADITUM ERIT, IUS DICITO IUDICIAQUE REDDITO. ISQUE

 DECURIO, QUI IUDICIO CONDEMNATUS ERIT, POSTEA DECURIO NE ESTO

 NEVE IN DECURIONIBUS SENTENTIAM DICITO NEVE IIVIRATUM NEVE

 AEDILITATEM PETITO NEVE QUIS IIVIR COMITIS SUFFRAGIO EIUS

 RATIONEM HABETO NEVE IIVIRUM NEVE AEDILEM RENUNTIATO NEVE

 RENUNTIARI SINITO.

 

  L.URS.106

 QUICUMQUE COLONUS COLONIAE GENETIVAE ERIT, QUAE IUSSU C.

 CAESARIS DICTATORIS DEDUCTA EST, NE QUEM IN EA COLONIA COETUM

 CONVENTUM CONIURATIONEM.....

 

  L.URS.123

 IIVIR AD QUEM DE EA RE IN IUS ADITUM ERIT, UBI IUDICIBUS,

 APUD QUOS EA RES AGETUR, MAIORI PARTI EORUM PLANUM FACTUM NON

 ERIT, EUM DE QUO IUDICIUM DATUM EST DECURIONIS LOCO INDIGNUM ESSE

 EUM QUI ACCUSABITUR AB HIS IUDICIBUS EO IUDICIO ABSOLVI IUBETO.

 QUI ITA ABSOLUTUS ERIT, QUOD IUDICIUM PRAEVARICATIONIS CAUSA

 FACTUM NON SIT, IS EO IUDICIO HAC LEGE ABSOLUTUS ESTO.

 

  L.URS.124

 SI QUIS DECURIO COLONIAE GENETIVAE DECURIONEM COLONIAE

 GENETIVAE HAC LEGE DE INDIGNITATE ACCUSABIT, EUMQUE QUEM

 ACCUSABIT EO IUDICIO HAC LEGE CONDEMNARIT, IS QUI QUEM EO IUDICIO

 EX HAC LEGE CONDEMNARIT, SI VOLET, IN EIUS LOCUM QUI CONDEMNATUS

 ERIT SENTENTIAM DICERE, EX HAC LEGE LICETO ITQUE EUM SINE FRAUDE

 SUA IURE LEGE RECTEQUE FACERE LICETO, EIUSQUE IS LOCUS IN

 DECURIONIBUS SENTENTIAE DICENDAE ROGANDAE HAC LEGE ESTO.

 

  L.URS.125

 QUICUMQUE LOCUS LUDIS DECURIONIBUS DATUS ATSIGNATUS

 RELICTUSVE ERIT, EX QUO LOCO DECURIONES LUDOS SPECTARE OPORTEBIT,

 NE QUIS IN EO LOCO NISI QUI TUM DECURIO COLONIAE GENETIVAE ERIT,

 QUIVE TUM MAGISTRATUS IMPERIUM POTESTATEMVE COLONORUM SUFFRAGIO

 GERET IUSSUQUE C. CAESARIS DICTATORIS CONSULIS PROVE CONSULE

 HABEBIT, QUIVE PRO QUO IMPERIO POTESTATEVE TUM IN COLONIA

 GENETIVA ERIT, QUIBUSQUE LOCOS IN DECURIONUM LOCO EX DECRETO

 DECURIONUM COLONIAE GENETIVAE DARI OPORTEBIT, QUOD DECURIONES

 DECREVERINT, CUM NON MINUS DIMIDIA PARS DECURIONUM ADFUERIT CUM

 EA RES CONSULTA ERIT, NE QUIS PRAETER EOS, QUI SUPRA SCRIPTI

 SUNT, QUI LOCUS DECURIONIBUS DATUS ATSIGNATUS RELICTUSVE ERIT, IN

 EO LOCO SEDETO NEVE QUIS ALIUM IN EA LOCA SESSUM DUCITO NEVE

 SESSUM DUCI IUBETO SCIENS DOLO MALO. SI QUIS ADVERSUS EA SEDERIT

 SCIENS DOLO MALO SIVE QUIS ADVERSUS* EA SESSUM DUXERIT DUCIVE

 IUSSERIT SCIENS DOLO MALO, IS IN RES SINGULAS, QUOTIENSCUMQUE

 QUIT DE EA RE ADVERSUS* EA FECERIT, HS ICC COLONIS COLONIAE

 GENETIVAE IULIAE DARE DAMNAS ESTO, EIUSQUE PECUNIAE QUI EORUM

 VOLET RECIPERATORIO IUDICIO APUT IIVIRUM PRAEFECTUMVE ACTIO

 PETITIO PERSECUTIO EX HAC LEGE IUS POTESTASQUE ESTO.

 

  L.URS.126

 IIVIR, AEDILIS, PRAEFECTUS QUICUMQUE COLONIAE GENETIVAE

 IULIAE LUDOS SCAENICOS FACIET, SIVE QUIS ALIUS COLONIAE GENETIVAE

 IULIAE LUDOS SCAENICOS FACIET, COLONOS GENETIVOS INCOLASQUE

 HOSPITESQUE ATVENTORESQUE ITA SESSUM DUCITO, ITA LOCUM DATO

 DISTRIBUITO ATSIGNATO, UTI DE EA RE DE EO LOCO DANDO ATSIGNANDO

 DECURIONES, CUM NON MINUS L DECURIONES, CUM EA RES CONSULETUR, IN

 DECURIONIBUS ADFUERINT, DECREVERINT STATUERINT SINE DOLO MALO.

 QUOT ITA AB DECURIONIBUS DE LOCO DANDO ATSIGNANDO STATUTUM

 DECRETUM ERIT, IT HAC LEGE IUS RATUMQUE ESTO. NEVE IS QUI LUDOS

 FACIET ALITER ALIOVE MODO SESSUM DUCITO NEVE DUCI IUBETO NEVE

 LOCUM DATO NEVE DARI IUBETO NEVE LOCUM ATTRIBUITO NEVE ATTRIBUI

 IUBETO NEVE LOCUM ATSIGNATO NEVE ATSIGNARI IUBETO NEVE QUIT

 FACITO, QUO ALITER ALIOVE MODO, ADQUE UTI LOCUS DATUS ATSIGNATUS

 ATTRIBUTUSVE ERIT, SEDEANT, NEVE FACITO, QUO QUIS ALIENO LOCO

 SEDEAT, SCIENS DOLO MALO. QUI ADVERSUS* EA FECERIT, IS IN RES

 SINGULAS, QUOTIENSCUMQUE QUIT ADVERSUS* EA FECERIT, HS ICC COLONIS

 COLONIAE GENETIVAE IULIAE DARE DAMNAS ESTO, EIUSQUE PECUNIAE CUI

 VOLET RECIPERATORIO IUDICIO APUT IIVIRUM PRAEFECTUMVE ACTIO

 PETITIO PERSECUTIOQUE HAC LEGE IUS POTESTASQUE ESTO.

 

  L.URS.127

 QUICUMQUE LUDI SCAENICI COLONIAE GENETIVAE IULIAE FIENT,

 NE QUIS IN ORCHESTRAM LUDORUM SPECTANDORUM CAUSA PRAETER

 MAGISTRATUM PROVE MAGISTRATU POPULI ROMANI, QUIVE IURE DICUNDO

 PRAERIT ET SI QUIS SENATOR POPULI ROMANI EST ERIT FUERIT, ET SI

 QUIS SENATORIS FILIUS POPULI ROMANI EST ERIT FUERIT, ET SI QUIS

 PRAEFECTUS FABRUM EIUS MAGISTRATUS PROVE MAGISTRATU, QUI

 PROVINCIARUM HISPANIARUM ULTERIOREM BAETICAE PRAERIT OPTINEBIT,

 ERIT, ET QUOS EX HAC LEGE DECURIONUM LOCO DECURIONEM SEDERE

 OPORTET OPORTEBIT, PRAETER EOS QUI SUPRA SCRIPTI SUNT NE QUIS IN

 ORCHESTRAM LUDORUM SPECTANDORUM CAUSA SEDETO, NEVE QUISQUE

 MAGISTRATUS PROVE MAGISTRATU POPULI ROMANI QUI IURE DICUNDO

 PRAERIT DUCITO, NEVE QUEM QUIS SESSUM DUCITO, NEVE IN EO LOCO

 SEDERE SINITO, UTI QUOD RECTE FACTUM ESSE VOLET SINE DOLO MALO.

 

  L.URS.128

 IIVIR AEDILIS PRAEFECTUS COLONIAE GENETIVAE IULIAE

 QUICUMQUE ERIT, IS SUO QUOQUE ANNO MAGISTRATU IMPERIOQUE FACITO

 CURATO, QUOD EIUS FIERI POTERIT, UTI QUOD RECTE FACTUM ESSE VOLET

 SINE DOLO MALO MAGISTRI AD FANA TEMPLA DELUBRA, QUEM AD MODUM

 DECURIONES CENSUERINT, SUO QUOQUE ANNO FIANT EIQUE DECURIONUM

 DECRETO SUO QUOQUE ANNO LUDOS CIRCENSES, SACRIFICIA PULVINARIAQUE

 FACIENDA CURENT, QUEM AD MODUM QUITQUIT DE IIS REBUS, MAGISTRIS

 CREANDIS, LUDIS CIRCENSIBUS FACIENDIS, SACRIFICIIS PROCURANDIS,

 PULVINARIBUS FACIENDIS DECURIONES STATUERINT DECREVERINT, EA

 OMNIA ITA FIANT. DEQUE IIS OMNIBUS REBUS QUAE SUPRA SCRIPTAE SUNT

 QUOTCUMQUE DECURIONES STATUERINT DECREVERINT, IT IUS RATUMQUE

 ESTO, EIQUE OMNES, AT QUOS EA RES PERTINEBIT, QUOT QUEMQUE EORUM

 EX HAC LEGE FACERE OPORTEBIT, FACIUNTO SINE DOLO MALO. SI QUIS

 ADVERSUS* EA FECERIT QUOTIENSCUMQUE QUIT ADVERSUS* EA FECERIT, HS

 CCICC COLONIS COLONIAE GENETIVAE IULIAE DARE DAMNAS ESTO, EIUSQUE

 PECUNIAE CUI EORUM VOLET RECIPERATORIO IUDICIO APUT IIVIRUM

 PRAEFECTUMVE ACTIO PETITIO PERSECUTIOQUE EX HAC LEGE IUS POTESTAS

 ESTO.

 

  L.URS.129

 IIVIRI AEDILES PRAEFECTUS COLONIAE GENETIVAE IULIAE

 QUICUMQUE ERUNT DECURIONESQUE COLONIAE GENETIVAE IULIAE QUICUMQUE

 ERUNT, II OMNES DECURIONUM DECRETIS DILIGENTER PARENTO

 OPTEMPERANTO SINE DOLO MALO FACIUNTOQUE UTI QUOT QUEMQUE EORUM

 DECURIONUM DECRETO AGERE FACERE OPORTEBIT EA OMNIA AGANT FACIANT,

 UTI QUOD RECTE FACTUM ESSE VOLET SINE DOLO MALO. SI QUIS ITA NON

 FECERIT SIVE QUIT ADVERSUS* EA FECERIT SCIENS DOLO MALO, IS IN RES

 SINGULAS HS CCICC COLONIS COLONIAE GENETIVAE IULIAE DARE DAMNAS

 ESTO, EIUSQUE PECUNIAE CUI EORUM VOLET RECIPERATORIO IUDICIO APUT

 IIVIRUM PRAEFECTUMVE ACTIO PETITIO PERSECUTIOQUE EX HAC LEGE IUS

 POTESTASQUE ESTO.

 

  L.URS.130

 NE QUIS IIVIR AEDILIS PRAEFECTUS COLONIAE GENETIVAE IULIAE

 QUICUNQUE ERIT AD DECURIONES COLONIAE GENETIVAE REFERTO NEVE

 DECURIONES CONSULITO NEVE DECRETUM DECURIONUM FACITO NEVE DE EA

 RE IN TABULAS PUBLICAS REFERTO NEVE REFERRI IUBETO NEVE QUIS

 DECURIO DE EA RE, QUA DE EA RE AGETUR, IN DECURIONIBUS SENTENTIAM

 DICITO NEVE DECRETUM DECURIONUM SCRIBITO, NEVE IN TABULAS

 PUBLICAS REFERTO, NEVE REFERUNDUM CURATO, QUO QUIS SENATOR

 SENATORISVE FILIUS POPULI ROMANI COLONIAE GENETIVAE PATRONUS

 ATOPTETUR SUMATUR FIAT NISI DE TRIUM PARTIUM DECURIONUM DECRETO

 SENTENTIA PER TABELLAM FACITO ET NISI DE EO HOMINE, DE QUO TUM

 REFERETUR CONSULETUR, DECRETUM DECURIONUM FIAT, QUI CUM EA RES

 AGETUR, IN ITALIAM SINE IMPERIO PRIVATUS ERIT. SI QUIS ADVERSUS

 EA AD DECURIONES RETTULERIT DECURIONUMVE DECRETUM FECERIT

 FACIENDUMVE CURAVERIT INVE TABULAS PUBLICAS RETTULERIT REFERRIVE

 IUSSERIT SIVE QUIS IN DECURIONIBUS SENTENTIAM DIXERIT

 DECURIONUMVE DECRETUM SCRIPSERIT INVE TABULAS PUBLICAS RETTULERIT

 REFERENDUMVE CURAVERIT, IN RES SINGULAS, QUOTIENSCUMQUE QUIT

 ADVERSUS* EA FECERIT, IS HS CCCICCC COLONIS COLONIAE GENETIVAE

 IULIAE DARE DAMNAS ESTO, EIUSQUE PECUNIAE CUI EORUM VOLET

 RECIPERATORIO IUDICIO APUT IIVIRUM INTERREGEM PRAEFECTUM ACTIO

 PETITIO PERSECUTIOQUE EX HAC LEGE IUS POTESTASQUE ESTO.

 

  L.URS.131

 NE QUIS IIVIR AEDILIS PRAEFECTUS COLONIAE GENETIVAE IULIAE

 QUICUMQUE ERIT AD DECURIONES COLONIAE GENETIVAE REFERTO NEVE

 DECURIONES CONSULITO NEVE DECRETUM DECURIONUM FACITO NEVE DE EA

 RE IN TABULAS PUBLICAS REFERTO NEVE REFERRI IUBETO NEVE QUIS

 DECURIO DE EA RE IN DECURIONIBUS SENTENTIAM DICITO NEVE DECRETUM

 DECURIONUM SCRIBITO NEVE IN TABULAS PUBLICAS REFERTO NEVE

 REFERUNDUM CURATO, QUO QUIS SENATOR SENATORISVE FILIUS POPULI

 ROMANI COLONIAE GENETIVAE IULIAE HOSPES ATOPTETUR, HOSPITIUM

 TESSERAVE HOSPITALIS CUM QUO FIAT, NISI DE MAIORIS PARTIS

 DECURIONUM SENTENTIA PER TABELLAM FACITO ET NISI DE EO HOMINE, DE

 QUO TUM REFERETUR CONSULETUR, DECRETUM DECURIONUM FIAT, QUI CUM

 EA RES AGETUR, IN ITALIAM SINE IMPERIO PRIVATUS ERIT. SI QUIS

 ADVERSUS EA AD DECURIONES RETTULERIT DECRETUMVE DECURIONUM

 FECERIT FACIENDUMVE CURAVERIT INVE TABULAS PUBLICAS RETTULERIT

 REFERRIVE IUSSERIT SIVE QUIS IN DECURIONIBUS SENTENTIAM DIXERIT

 DECRETUMVE DECURIONUM SCRIPSERIT INVE TABULAS PUBLICAS RETTULERIT

 REFERENDUMVE CURAVERIT, IS IN RES SINGULAS QUOTIENSCUMQUE QUIT

 ADVERSUS EA FECERIT, HS CCICC COLONIS COLONIAE GENETIVAE IULIAE

 DARE DAMNAS ESTO, EIUSQUE PECUNIAE CUI EORUM VOLET RECUPERATORIO

 IUDICIO APUT IIVIRUM PRAEFECTUMVE ACTIO PETITIO PERSECUTIOQUE HAC

 LEGE IUS POTESTASQUE ESTO.

 

  L.URS.132

 NE QUIS IN COLONIA GENETIVA POST HANC LEGEM DATAM PETITOR

 CANDIDATUS*, QUICUMQUE IN COLONIA GENETIVA IULIA MAGISTRATUM

 PETET, MAGISTRATUSVE PETENDI CAUSA IN EO ANNO, QUO QUISQUE ANNO

 PETITOR CANDIDATUS* MAGISTRATUM PETET PETITURUSVE ERIT, MAGISTRATUS

 PETENDI CONVIVIA FACITO NEVE AT CENAM QUEM VOCATO NEVE CONVIVIUM

 HABETO NEVE FACITO SCIENS DOLO MALO, QUO QUIS SUAE PETITIONIS

 CAUSA CONVIVIUM HABEAT AD CENAMVE QUEM VOCET, PRAETER DUM QUOD

 IPSE CANDIDATUS* PETITOR IN EO ANNO, QUO MAGISTRATUM PETAT,

 VOCARIT DUM TAXAT IN DIES SINGULOS HOMINUM VIIII CONVIVIUM

 HABETO, SI VOELT, SINE DOLO MALO. NEVE QUIS PETITOR CANDIDATUS*

 DONUM MUNUS ALIUDVE QUIT DET LARGIATUR PETITIONIS CAUSA SCIENS

 DOLO MALO. NEVE QUIS ALTERIUS PETITIONIS CAUSA CONVIVIA FACITO

 NEVE QUEM AD CENAM VOCATO NEVE CONVIVIUM HABETO, NEVE QUIS

 ALTERIUS PETITIONIS CAUSA CUI QUIT DONUM MUNUS ALIUTVE QUIT DATO

 DONATO LARGITO SCIENS DOLO MALO. SI QUIS ADVERSUS* EA FECERIT, HS

 ICC COLONIS COLONIAE GENETIVAE IULIAE DARE DAMNAS ESTO, EIUSQUE

 PECUNIAE CUI EORUM VOLET RECUPERATORIO IUDICIO APUT IIVIRUM

 PRAEFECTUMVE ACTIO PETITIO PERSECUTIOQUE EX HAC LEGE IUS

 POTESTASQUE ESTO.

 

  L.URS.133

 QUI COLONI GENETIVI IULIENSES HAC LEGE SUNT ERUNT, EORUM

 OMNIUM UXORES, QUAE IN COLONIA GENETIVA IULIA HAC LEGE SUNT, EAE

 MULIERES LEGIBUS COLONIAE GENETIVAE IULIAE VIRIQUE PARENTO IURAQUE

 EX HAC LEGE, QUAECUMQUE IN HAC LEGE SCRIPTA SUNT, OMNIUM RERUM EX

 HAC LEGE HABENTO SINE DOLO MALO.

 

  L.URS.134

 NE QUIS IIVIR AEDILIS PRAEFECTUS COLONIAE GENETIVAE,

 QUICUMQUE ERIT, POST HANC LEGEM AD DECURIONES COLONIAE GENETIVAE

 REFERTO NEVE DECURIONES CONSULITO NEVE DECRETUM DECURIONUM FACITO

 NEVE DE EA RE IN TABULAS PUBLICAS REFERTO NEVE REFERRI IUBETO

 NEVE QUIS DECURIO, CUM EA RES AGETUR, IN DECURIONIBUS SENTENTIAM

 DICITO NEVE DECRETUM DECURIONUM SCRIBITO NEVE IN TABULAS PUBLICAS

 REFERTO NEVE REFERENDUM CURATO, QUO CUI PECUNIA PUBLICA ALIUTVE

 QUID HONORIS HABENDI CAUSA MUNERISVE DANDI POLLICENDI PROVE

 STATUA DANDA PONENDA DETUR DONETUR.....