Fontes iuris Romani

Bruns Fontes iuris Romani I, 2nd. ed. Tuebingen 1909
→to Top Page →to index
BIBLIOTHECA AUGSUSTANA THE ROMAN LAW LIBRARY

PARS PRIMA  LEGES

Cap. l. Leges regiae

Additamentum. Cippus antiquissimus in Foro Romano repertus

Cap. II. Leges Xll tabularum →BIBLIOTHECA AUGUSTANA
           →古代ローマ最初の成文法:十二表法

       Tabula fastorum . .

Cap.III. Leges publicae populi Romani post XII tabulas latae.

1. Lex Plaetoria de iurisdictione (e Censorino)
2. Lex Aquilia de damno (e Dig.)
3. Lex Silia de ponderibus publicis (e Festo)
4. Lex Papiria de sacran]entis (e Festo)
5. Lex Cincia de donationibus (e Vat. fr.)
6. Lex Atinia de usucapione (e Gellio)
7. Lex Sulpicia rivalicia (e Festo)
8. Lex Osca tabulae Bantinae
9. Lex Latina tabulae Bantinae
10.Lex Acilia repetundarum
11. Lex agraria
12. Lex Cornelia dc XX quaestoribus
13. Lex Cornelia de sicariis et veneficis (e Dig.)
14. Lex Antonia de Termessibus
15. Le Mamilia Rosca Peducaea Aliiena Fabia [vel potius lulia agraria](e grom)
16. Lex [quae dicitur] Rubria de Gallia Cisalpina
17. Legis fortasse eiuisdem fragmentum Atestinum
18. Lex [tabulae Heracleensis , dicta] lulia municipalis
19. Lex Falcidia (e Dig.)
20. Lex lulia de vi publica et privata (e D.ig.)
21. Lex lulia de adulteriis (e Dig.)
22. Lex Quinctia de aquaeductibus (e Front.)
23. Lex lulia et Papia Poppaea (e Dig.)
24. Lex lunia Vellaea (e Dig.)
25. Minora legum incertarum fragmenta
26. Lex convivalis quae dicitur Tappula

Cap.IV. Leges coloniarum et municipiorum

27. Lex Tarentina
28. Lex coloniae Genetivae Iuliae s. Ursonensis
29. Lex civitatis Narbonensis de flamonio provinciae
30. Lex Salpensana
30b. Lex Malacitana
31. Fragmentum legis Hispaniensis
32. Fragmentum Tudertinum
33. Fragmentum Florentinum
33. Fragmentum legis Lauriaeensis
34. Epistula incertorum imperatorum de Tymandenis
35. Epistulae Ablabii praef. praet. et Constantini imperatoris de iure civitatis Orcistenorum

Cap.V. Senatus consulta

36. SC.de Bacchanalibus
37. SCC. de Thisbaeis
38. SC. de philosophis et rhetoribus (e Suet.)
39. SC. de Tiburtibus
40. SC. de irtificibus Graccis
41. SC. de Asclepiade
42. SC. de Oropiis 43. SC. de Aphrodisiensibus
44. Senatus consulta et edicta de campo Esquiiino. A. SC. de pago Montauo B. Edictum praetoris
45. Senatus auctoritas(e Cic.)
46. SCC. de ludis saecularibus
47. SC. de aquaeductibus (e Flontino)
48. SC. de mense Augusto (e Macrobio)
49. SC. de collegiis
50. SC. Vellaeanum (e Dig.) 51. SC. Ostorianum (e Dig.)
52. SC. Claudianum
53. Orationes Claudii de decuriis iudicum et de accusatoribus coercendis
54. SCC.de aedificiis non diruendis
55. SC. Trebe]lianum (e Dig.)
56. SC. de imperio Vcspasiani
57. SC. Macedonianum(e Dig.)
58. SC. Rubrianum (e Dig.)
59. SC. Iuncianum (e Dig.)
60. SC. Iuventianum (e Dig.)
61 SC. de nundinis saltus Beguensis
62. SC. de Cyzicenis
63. SC. de sumptibus ludorum
64. SC. Orfitianum (e Dig.) .

Cap. VI. Edicta et decreta magistratuum, praefectorum, sacerdotum

65. Edictum perpetuum praetoris urbani (e Dig. etc.) →Grenoble →Japanese
66. Edicta aedilium curulium →Grenoble
67. Edictum censorilm (e Suet)
68. Edictum M. Antonii triumviri (e grom.)
69. Edictum Octaviani Caesalis
70. Decretum proconsulis Hispaniae ulterioris
71. Decretum proconsulis Sardiniae
7lb.Epistula praefectorum praetorio
72. Edictum Ti.Juli Alexandri praefecti Aegypti
73. Edictum Mettii Rufi de tabulis possessionum fundi
74. Edictum XV virum sacris faciundis
75. Decretum XVvirum sacris faciundis
76. Decretum pontificum

Cap. Vll Constitutiones_ imperatorum

77. Edictum Augusti de aquaeductu Venafrauo
78. Edictum de temporibus aocusationum
79. Edictum Claudii de eivitatc Anaunorum
80. Epistula Vespasiani adVanaeinos
81. Epistula Vespasiani ad Saborenses
82. Epistula Domitiani ad Falerienses
83. Epistula Traiani vel Hadriani
          196. Epistula Hadriani de liberis militum
84. Rescriptum Pii ad Smyrnaeos
85. Decretum M. Aurelii et Commodi
86. Decretum Commodi de saltu Burunitailo
87. Rescriptum Severi et Caracallae de longae possessionis praescriptione
88. Rescripta duo Severi et Caraeallae de transactionibus
89. Epistula Severi et Caracallae ad Tyranos
90. Decretum Gordiani ad Scaptoparenos
91. Rescriptum de cessione bonorum
92. Rescriptum ad Aurelium Severum de litibus destitutis
93. Rescriptum Philipporun ad colonos vici cuiusdam Phrygiae
94. Edictum Constantini de accusationibus
95. Fragmentum constitutionis contra Caesarianos
96. Edictum Juliani de auro coronario
97. Epistulae Valentiniani Valentis Gratiani de provincia Asia

Cap. Vlll. Privilegia veteranorum.

98. Diploma militis peregrini
99. Dlploma mi]itis eivis Romani
100. Mlssio simplex equitis

Cap. IX. Iuris iurandi in principem formulae.

101. Ius iurandum Aritiensium
102. Ius iurandum Assiorum
103. Ordo salutaionis sportularumque provinciae